Huisregels

Algemene huisregels:

 • Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van - en akkoord te gaan met - onderstaande huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
 • Bezoekers betreden het evenemententerrein en wonen het evenement bij op eigen risico.
 • Bij de ingang worden alle bezoekers gefouilleerd. Op het evenemententerrein kunnen bezoekers ook gefouilleerd worden als de organisatie daar aanleiding voor vindt.
 • De vereiste leeftijd van bezoekers is minstens 18 jaar.
 • Bij het niet kunnen tonen van een geldig ID-bewijs kan de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers onder invloed van alcohol en drugs worden geweigerd.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren.
 • Het is verboden om eten, drinken en drugs mee te nemen op het terrein. Ook flessen, blikjes, deodorant, glazen parfumflesjes, nagelvijlen, scharen, paraplu’s met scherpe punten en andere dingen die gevaar op kunnen leveren voor anderen, mag men niet mee nemen op het terrein.
 • Alle hard- en softdrugs worden in beslag genomen.
 • Handel in en/of gebruik van soft/hard drugs is ten strengste verboden op of in de buurt van het evenemententerrein. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.
 • Roken in een tent of onder een overkapping is verboden. Het niet naleven van deze regel kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • “Club colors” zijn niet toegestaan bv. uitlatingen en vlaggen of logo’s van voetbalclubs, motorclubs of andere groeperingen.
 • Op diverse plaatsen op het terrein hangen camera’s. Iedereen die het evenement bezoekt, stemt in met het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Aanwezigen stemmen er mee in dat ze worden vastgelegd op beeld- en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan.
 • “Pers medewerkers” moeten apart zijn aangemeld en zich als zodanig kenbaar maken bij de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Bij het overtreden van de huisregels ontvangt u geen restitutie van de betaalde toegangsprijs.
 • Het is niet toegestaan om tijdens het evenement in en uit te lopen. Als u het evenemententerrein hebt verlaten kunt u er niet terugkeren.


EVENT INFO

Donderdag 9 mei 14:00 - 00:00 2024
Vrijdag 10 mei 18:00 - 01:00 2024
LOCATIE: P6 TERREIN IN HEERENVEEN